Technické požadavky k projektu Sněhová rampa

   

  Technické požadavky k projektu

   

  Sněhová rampa 

   
   

  1. Protiskluzová úprava schodů a všech povrchů

  určených k chůzi.

   


   

  2. Barevné provedení ( žlutočerné pásy) bezpečnostní

  nástřik/ nátěr hran, zábradlí a schodů. (BozP)

   

            


   

  3. Barevně vyznačený prostor pro zastavení

  nákladníhovozidla,

  opatřený vodorovnou dopravní značkou.

  Před a za stavbou konstrukce taktéž, svislou

  dopravní značku "zákaz zastavení" s dodatkovou

  cedulkou "Mimo uživatelé sněhové rampy + období,

  od kdy, do kdy (datum)".

   

          


   

  4. Kompletní popis technické údržby a její časový

  rozpis pro celou konstrukci a všechny její

  technické součástí.

   


   

  5. Výškově nastavitelné všechny jednotlivé stojny

  konstrukce.

   


   

  6. Technickou možnost, umístit

  reklamní triangl modulový billboard,

  přímo na konstrukci a zajištění jeho výroby.

   


   

  7. Možnost celou konstrukci, v případě nutnosti,

  rozebrat a přemístit.

   


   

  8. Možnost halogenového osvětlení s

  detektorem pohybu. (BozP)

   


   

  9. Kamerový systém, umístěný přímo na konstrukci, s

  plně funkční a kompatibilní možností zapojení do

  integrovaného záchranného systému IZS, s možností

  uchování záznamů.

   

     


   

  10. Zábrana proti neoprávněnému vniknutí dětmi.

   


   

  11. Zajištění výroby/ dodávky a instalace všech

  bezpečnostních cedulí, značek a dopravního značení

  dle zákona: 361/ 2000sb. a příslušnými

  vyhláškami.

   


   

  12. Zajištění energetické soběstačnosti celé

  konstrukce, pomocí solárního systému s možností

  zabezpečení baterií a solárních panelů proti krádeži.

   


   

   

   

   

  Přihláška Zo OSD A.I.D.T.

  Pomáháme

  Podporujeme

  Sociální sítě

     Zo OSD A.I.D.T. na FB stránkách

     Zo OSD A.I.D.T. na Instagramu

    Zo OSD A.I.D.T. na Twitteru

    ZoOSD AidT - Veřejná FB skupina

    AidT Germany - FB INFO

  Jsme Zo OSD A.I.D.T.

  Výhody členství

  Spolupracujeme

  Sport & volný čas

  Odkazy