Technické požadavky k projektu Sněhová rampa

   

  Technické požadavky k projektu

   

  Sněhová rampa 

   
   

  1. Protiskluzová úprava schodů a všech povrchů

  určených k chůzi.

   


   

  2. Barevné provedení ( žlutočerné pásy) bezpečnostní

  nástřik/ nátěr hran, zábradlí a schodů. (BozP)

   

            


   

  3. Barevně vyznačený prostor pro zastavení

  nákladníhovozidla,

  opatřený vodorovnou dopravní značkou.

  Před a za stavbou konstrukce taktéž, svislou

  dopravní značku "zákaz zastavení" s dodatkovou

  cedulkou "Mimo uživatelé sněhové rampy + období,

  od kdy, do kdy (datum)".

   

          


   

  4. Kompletní popis technické údržby a její časový

  rozpis pro celou konstrukci a všechny její

  technické součástí.

   


   

  5. Výškově nastavitelné všechny jednotlivé stojny

  konstrukce.

   


   

  6. Technickou možnost, umístit

  reklamní triangl modulový billboard,

  přímo na konstrukci a zajištění jeho výroby.

   


   

  7. Možnost celou konstrukci, v případě nutnosti,

  rozebrat a přemístit.

   


   

  8. Možnost halogenového osvětlení s

  detektorem pohybu. (BozP)

   


   

  9. Kamerový systém, umístěný přímo na konstrukci, s

  plně funkční a kompatibilní možností zapojení do

  integrovaného záchranného systému IZS, s možností

  uchování záznamů.

   

     


   

  10. Zábrana proti neoprávněnému vniknutí dětmi.

   


   

  11. Zajištění výroby/ dodávky a instalace všech

  bezpečnostních cedulí, značek a dopravního značení

  dle zákona: 361/ 2000sb. a příslušnými

  vyhláškami.

   


   

  12. Zajištění energetické soběstačnosti celé

  konstrukce, pomocí solárního systému s možností

  zabezpečení baterií a solárních panelů proti krádeži.

   


   

   

   

   

  Přihláška Zo OSD A.I.D.T.

  Náš transparentní účet

  Pomáháme

  Podporujeme

  Sociální sítě

     Zo OSD A.I.D.T. na FB stránkách

     Zo OSD A.I.D.T. na Instagramu

    Zo OSD A.I.D.T. na Twitteru

    ZoOSD AidT - Veřejná FB skupina

    AidT Germany - FB INFO

  Jsme Zo OSD A.I.D.T.

  Výhody členství

  Spolupracujeme

  Sport & volný čas

  Odkazy