Slovo předsedy

  Praze dne 9.08.2016

                 Vítejte u mého prvního článku,

   

  který bych rád věnoval především naší včerejší schůzce, jež bude pro někoho asi překvapením, ale já osobně si myslím, že máme-li coby řidiči dosáhnout určitých změn, je potřeba především jednat i s dopravci a ujasnit si svá stanoviska. Doposud jste se s mými články setkávali pouze na facebooku a já se domnívám, že nastal ten pravý čas, založit zde na webu svoji vlastní rubriku, kde každý nově příchozí nalezne vše jako na dlani.

   

  Dne 8.08.2016 v dopoledních hodinách jsme se sešli se zástupci ČESMAD BOHEMIA, které jsme před časem požádali o neformální schůzku a ve velmi krátkém čase nám bylo vyhověno. Jednání proběhlo na půdě ČESMADu, kde spolu se mnou byli přítomni pan Kokoška jako zástupce OSD a Daniel Kaftan, který v naší organizaci zastává funkci pokladníka a v případě potřeby mne bude i do budoucna doprovázet na některá důležitá jednání.

   

  Hlavním záměrem této schůzky bylo zlepšení vzájemných vztahů a především snaha navázat první kontakt se zástupci dopravců, který by mohl a jak pevně věříme, stane se tzv. odrazovým můstkem pro další důležitá jednání na naší nelehké cestě za zlepšením podmínek všech profesionálních řidičů. Chtěli jsme tímto jednáním ukázat na ten fakt, že  máme některé společné cíle a pokusit se nalézt i případná další témata, ve kterých bychom byli schopni nalézt společnou řeč nebo se alespoň o to pokusit. I já jsem byl mile překvapen zjištěním, že až na pár odlišných názorů je naopak mnoho těch, ve kterých se nejenom shodneme, ale i ochotou ze strany ČESMADu nás podpořit.

  Takže naše diskuse začala tématy, které nás už dlouho trápí a to jsou prázdninové páteční zákazy, výstavba nových parkovacích ploch pro naše pracovní nástroje včetně sociálního zázemí pro řidiče, ale například i výstavba oněch nedávno hojně diskutovaných ramp pro očištění návesů od ledu a sněhu v zimním období atd. V těchto tématech jsme našli společnou řeč a myslím, že v dalším usilí o zlepšení stavu můžeme počitat se vzájemnou podporou a tedy i oboustrannou iniciativou. Během rozhovoru jsme se dostali i k finanční otázce, tj. platy nebo chcete-li finanční odměňování řidičů z povolání. Ač jsem v tomto čekal důvod ke sváru, v podstatě bez dohadů jsme přišli na to, že naše pohledy na celou problematiku nejsou až tak odlišné. Myslím, že důsledkem této shody byla především ochota a snaha o vzájemný kompromis s přihlédnutím k současné ekonomické situaci i našim reálným možnostem. Chci tím říct to, že musíme jednat tak, jak nám současné možnosti dovolují a nečekat, že se vše změní ze dne na den. Je potřeba brát v úvahu i reálné možnosti protistran a hlavně hledat to pravé místo, kde je tzv. „zakopaný pes“. Tím samozřejmě nechci říct, že se necháme ukolébat častečnými úspěchy, samozřejmě stále musíme jít důrazně za stanovenými cíli, ale přitom nesmíme vypadnout z reality. Nelze stavět vzdušné zámky, neboť záhy bychom se snadno stali terčem posměchu.

     Na závěr samotného jednání jsme zástupcům ČESMADu poděkovali za jejich čas i vstřícnost a vzájemně jsme se ujistili, že tato schůzka nebyla z daleka poslední.

   

  Závěrem bych rád ještě zmínil dopis, který jsme posílali na ministerstvo dopravy (členové naší ZO měli možnost si jej přečíst, neboť jsme jej zveřejnili na FB v uzavřené členské skupině). V tomto dopise jsme žádali pana ministra Ťoka o schůzku, na které bychom chtěli probrat možnosti zmírnění pátečních zákazů. Bohužel jsme dostali sic velice slušnou a jistě erudovanou odpověď, která nás ovšem ani trochu neuspokojila. Je nutno si ovšem přiznat, že jsme pravděpodobně (viceméně proto, že jsme počítali s osobním setkaním) nedostatečně vysvětlili naše záměry a návrhy. Jednání ani zdaleka nekončí, též proto, že právě v ČESMADu jsme získali v této věci silného spojence a také samozřejmě spoléháme na naše odborové právníky, se  kterými další možnosti proberu. Nenecháme se tak rychle odradit a budeme dále hledat možnosti, jak naší práci alespoň trochu ulevit, místo abychom se stávali hromosvodem rozlícené veřejnosti, pro kterou vozíme vše co je třeba a která nás zatím vnímá především jako překážku či nepříjemné zdržení na silnicích.

   

  A proto bych chtěl jako vždy apelovat na každého z nás, kdo se živí touto nelehkou a odpovědnou prací, chovejme se k ostatním co nejohleduplněji a nejslušněji, ať je přesvědčíme, že nejsme jen lopaty, ale že i my se dokážeme chovat tak abychom mohli být na svou praci hrdí a nemusel se nikdo v našem okolí bát o svou bezpečnost. Vím, že i tak bude dlouho trvat než všichni pochopí, že nejsme nepřátelé, ale právě naopak.

   

  Všem moc děkuji za přečtení a hlavně za slušnou reprezentaci nás řidičů z povolání .

   

   

  Šťastnou cestu a hlavně bezpečný návrat přeje

   

  Jirka Holánek předseda ZO AidT

   

   

   

   

   

  P.S. Pro úplnost bych rád zmínil, že při všech svých krocích využívám podpory a stejných zájmů našich stálých partnerů t.j. Sjednocení řidičů (Adrián Lahoda) a Sdružení řidičů (Pavel Lukáš). Chlapi díky za podporu a s Vašim souhlasem v tom budu pokračovat .

   

   

   


   

   

   

   

   

  • » Slovo má předseda

   Důležitá sdělení, informace, postřehy, ale i zajímavosti od předsedy Zo AidT, starší články hledejte v archívu

  Přihláška Zo OSD A.I.D.T.

  Náš transparentní účet

  Pomáháme

  Podporujeme

  Sociální sítě

     Zo OSD A.I.D.T. na FB stránkách

     Zo OSD A.I.D.T. na Instagramu

    Zo OSD A.I.D.T. na Twitteru

    ZoOSD AidT - Veřejná FB skupina

    AidT Germany - FB INFO

  Jsme Zo OSD A.I.D.T.

  Výhody členství

  Spolupracujeme

  Sport & volný čas

  Odkazy