Respekt & Slušnost!

  Vzájemná úcta i respekt je to, co na svých cestách vidíme velmi málo a to platí i v běžném životě.

  Je potřeba si uvědomit, že veškeré dění na silnicích je v podstatě jakýmsi zrcadlem celé společnosti a chceme-li aby se každý z nás na silnici cítil bezpečně, vždy včas i ve zdraví dorazil do cíle, pak se k sobě musíme začít chovat především slušně i v běžném životě. S patřičnou úctou i respektem a to vzájemně. Vždyť ta naše republika není tak veliká, žije tu a pracuje přibližně deset milionů obyvatel, v podstatě v každém koutě republiky máme své příbuzné, známé či kamarády a tedy jsme jedna velká rodina.

     V každé rodině se až na vyjímky k sobě lidé chovají slušně, pomáhají si, vycházejí si vstříc a vzájemně se respektují. Proto než na někoho začnete troubit, blikat nebo hrozit, zkuste si říct třeba toto „ …ale dědo co mi to děláš“ nebo „…kam se tak ženeš blázne, omrzel tě život?“ a totéž i naopak, jsme jen lidé a ti jak známo chybují. Takže naučme se uznávat i své vlastní chyby či prohřešky a nebojme se za ně omluvit. Mnohdy stačí krátké bliknutí varovkami a ten za vámi v ten moment ví, že nejste žádní piráti silnic, že prostě nemáte zrovna svůj den nebo jste špatně vyhodnotili situaci a příště si dáte větší pozor.  Zkuste to a uvidíte, že to není tak těžké, jak se na první pohled může zdát!

  Daniel Kaftan

  Přihláška Zo OSD A.I.D.T.

  Pomáháme

  Podporujeme

  Sociální sítě

     Zo OSD A.I.D.T. na FB stránkách

     Zo OSD A.I.D.T. na Instagramu

    Zo OSD A.I.D.T. na Twitteru

    ZoOSD AidT - Veřejná FB skupina

    AidT Germany - FB INFO

  Jsme Zo OSD A.I.D.T.

  Výhody členství

  Spolupracujeme

  Sport & volný čas

  Odkazy