Přišli jsme,abychom zvítězili!

  …bylo kdysi heslem jedné organisace a přesně to se mi honilo hlavou, když jsem první poprázdninovou sobotu s pár věrnými přáteli nebo chcete-li kolegy řidiči vyrazil na 2. Protestní shromáždění před ministerstvo dopravy. Dohromady tvoříme spolek, ten spolek nese název Actie in de Transport Czech, zkráceně AIDT Czech a rozhodli jsme se vydat na nelehkou cestu za změnou k lepšímu. Známe to všichni, prázdninové zákazy jízd, přeplněná nevábně vyhlížející parkoviště bez sociálního zázemí, nedostatek parkovacích míst, neférové jednání některých dopravců, ale i systém mzdového hodnocení, bezpečnost na cestách, zejména v poslední době mnozí z nás, kteří jezdí do zahraničí, by mohli na toto téma vést dlouhé diskuse atd atd, je toho vskutku mnoho, co nás řidiče pálí a nikdo se tím nezabývá.

        Proto jsme se 5.9. v 10 hodin dopoledne sešli v Praze před ministerstvem dopravy, kde jsme za dohledu Policie České republiky vyjádřili svůj nesouhlas se systémem, který řidiče z povolání nejen diskriminuje, ale i šikanuje. Úvodem si vzal slovo náš předseda Jiří Holánek, který všechny přítomné krátce přivítal a náš spolek, spolu s jeho aktivitami blíže představil. Hned po něm si vzal slovo náš tiskový mluvčí Adrian Lahoda, bez kterého by náš spolek nejspíš nikdy nevznikl a řekl nahlas to, co si všichni myslíme, o čem na parkáčích mezi sebou hovoříme a poukázal na naši nečinnost a možná i nechuť s tím cokoli dělat. Čekáme snad, že to někdo jiný udělá za nás nebo doufáme, že se to samo vyřeší a my přijdeme k hotovému? Nic takového se nikdy nestane a jak s oblibou říká náš předseda, „Blaničtí“ nikdy nevyjedou, je to jen na nás a pakliže chceme dosáhnout změn k lepšímu, pak se o to musíme snažit my sami. To znamená všichni řidiči z povolání, řidiči dodávek, náklaďáků, kamionů, ale i autobusů, prostě každý z nás musí svým konáním přispět ke zdaru naší společné věci. Sbírejme podpisy pod petici za zrušení prázdninových zákazů jízd, chceme-li aby se tím vůbec naši zákonodárci zabývali. To oni rozhodli, bez toho aby vzali v potaz, co vše tím mohou způsobit, jaké peklo díky jejich neuváženému kroku musí mnozí řidiči prožívat během letních prázdnin a není to jen o prožití či spíše neprožití klidného víkendu s našimi rodinami, ale také o stresu při hledání vhodného místa pro bezpečné odstavení vozidla, kdy se snažíme využít každého volného prostoru a mnohdy se nechtěně dostáváme do konfliktu s vyhláškou. Závěrem svého projevu, za který sklidil zasloužený potlesk, všem přítomným poděkoval za účast a vyjádřil svůj respekt všem těm, kdož na levém zpětném zrcátku mají uvázanou reflexní vestu nebo ji alespoň viditelně vozí na palubní desce. Protože vesta je symbol, který nás řidiče sdružuje a to napříč Evropou. Symbol jednoty a solidarity mezi řidiči, kteří v žádném případě nevedou boj proti dopravcům, jak je mylně a mnohdy i záměrně vykládáno, nýbrž proti systému, který zde roky funguje, proti špatným zákonům, špatnému mzdovému hodnocení naší práce, je to boj za lepší podmínky a tedy bytí či nebytí řidičů z povolání, ale i samotných dopravců, neboť My jsme skutečnou páteří ekonomiky!      

         Na samý závěr si vzal slovo předseda Sdružení řidičů, jakožto čestný host svým krátkým, ale za to věcným projevem všem členům AIDT Czech přiblížil, jak nelehká a trnitá cesta nás vlastně čeká. S jakými problémy se Sdružení řidičů za pět let svého fungování muselo potýkat a vypořádat. Kterak například spousta řidičů podceňuje riziko úrazu nebo náhlých zdravotních potíží při svých cestách do zahraničí, s čímž je pak spojeno mnoho problémů při případném zranění, onemocnění, ale i případném úmrtí samotného řidiče na cestě daleko od domova. Dále pak nutno podotknout, že naše „demonstrace“ vzbudila zájem i v sousedním Německu, kde řidiči a dopravci mezi sebou nevedou boje, ba naopak, pochopili velmi správně v čem tkví onen symbol reflexních vest na špíglech a táhnou spolu za jeden provaz. Ano přijeli nás podpořit kolegové z německé odnože AIDT a my jsme si na místě slíbili, že další pokojný protest uděláme společně. Závěrem bych nám všem popřál pohodu, klid na cestách a hlavně vždy dobrý dolet! A pokud vážně chcete změnu, pak přijďte mezi nás, dveře AIDT Czech jsou otevřeny všem, kteří jsou ochotni pomoci.

  Daniel Kaftan

  Přihláška Zo OSD A.I.D.T.

  Pomáháme

  Podporujeme

  Sociální sítě

     Zo OSD A.I.D.T. na FB stránkách

     Zo OSD A.I.D.T. na Instagramu

    Zo OSD A.I.D.T. na Twitteru

    ZoOSD AidT - Veřejná FB skupina

    AidT Germany - FB INFO

  Jsme Zo OSD A.I.D.T.

  Výhody členství

  Spolupracujeme

  Sport & volný čas

  Odkazy