Druhý dopis ministerstvu dopravy

                                                                                     

  Zo OSD AidT                                                                                                                V Praze dne: 9.09.2016

  Předseda výboru Jiří Holánek                                                                                 Č.J. : 12/2016-150-ADM/2

   

  Vážený pane Magistře,

        děkujeme za Vaši odpověď, avšak s touto nejsme nikterak spokojeni a v této souvislosti i nadále důrazně žádáme o osobní schůzku s panem ministrem Ťokem.

  Na této bychom rádi osobně prodiskutovali možnosti zmírnění tvrdosti prázdninového zákazu jízd, který beze sporu trápí nejen samotné řidiče, ale i dopravce a současně též dodavatele i zákazníky.

  Jsme si vědomi toho, že v námi sepsané žádosti jsme nedostatečně specifikovali o jaký druh dopravy nám jde a trochu nešťastně formulovali, že ono případné zmírnění tvrdosti zejména pátečního prázdninového zákazu jízd by pomohlo zejména českým řidičům – není tomu tak, nechceme zvýhodňovat žádnou skupinu řidičů na základě jejich původu, nýbrž ty řidiče a to bez rozdílu národnosti, kteří zde mají nakládku/vykládku, případně mají zde svá regionální stanoviště.

  Jak jsme v původní žádosti avizovali, jsme zastánci rozumné dohody, která by byla přínosem pro všechny zainteresované strany, tedy řidiče, dopravce i samotné ministerstvo dopravy.

      Nutno podotknout, že naše snahy podporuje i vedení samotné OSD. Také proto současně v tomto směru podnikáme určité kroky, mimo jiné jsme zahájili jednání s ČESMAD BOHEMIA a co se prázdninových zákazů jízd týče, naše postoje i cíle jsou jednotné a výsledkem je dohoda o vzájemné podpoře. Dále tedy budeme postupovat společně.

      V souvislosti s výše uvedeným faktem bychom rádi předeslali, že naše případná schůzka s panem ministrem či jím pověřeným zástupcem by se netýkala pouze prázdninových zákazů jízd, ale rádi bychom prodiskutovali i další témata. Zejména pak žalostný nedostatek parkovacích míst či odstavných ploch pro kamiony se sociálním zázemím (WC, sprchy). Je potřeba si uvědomit, že řidiči nákladní dopravy jsou na svých cestách i několik týdnů a nejsou pro ně zajištěny důstojné podmínky pro výkon povolání! Dalším tématem jsou tzv. rampy na očištění návěsů, byl dle našeho názoru přijat zákon, který v zimním období přikazuje řidiči řádně očistit své vozidlo před vyjetím, avšak jaksi nemůže být praktikován, neboť zde není jediné veřejné parkoviště ani odstavná plocha vybavená zařízením pro tento účel! Zákon v tomto směru nepamatuje na směrnice BOZP, lze si jen těžko představit, že každý řidič bude mít pro tento účel k dispozici např. žebřík, lano pro jištění, tomu odpovídající pracovní oděv či pomůcky a v neposlední řadě odpovídající školení o práci ve výškách!

      Témat je vskutku mnoho a bylo by mylné se domnívat, že nekonečné korespondování či chcete-li byrokracie přinese v dohledné době nějaké řešení. Považujeme za nutné a to bezprodlení, usednout k jednacímu stolu, řádně prodiskutovat všechny otázky a najít adekvátní řešení.

   

  Tímto Vás důrazně žádáme o osobní schůzku, ať už s panem ministrem nebo jím pověřeným zástupcem resortu ministerstva dopravy, na které bychom si otevřeně mohli promluvit , témata rozebrat ze všech stran a zvážit všechna pro i proti. Jsme zastánci rozumné dohody, která bude v konečném důsledku vyhovovat všem a tedy i řidičům neprofesionálům.

   

  Za Zo OSD AidT

  Předseda: Jiří Holánek

  Místopředseda: Gustav Heřman

  Pokladník: Daniel Kaftan

  Přihláška Zo OSD A.I.D.T.

  Náš transparentní účet

  Pomáháme

  Podporujeme

  Sociální sítě

     Zo OSD A.I.D.T. na FB stránkách

     Zo OSD A.I.D.T. na Instagramu

    Zo OSD A.I.D.T. na Twitteru

    ZoOSD AidT - Veřejná FB skupina

    AidT Germany - FB INFO

  Jsme Zo OSD A.I.D.T.

  Výhody členství

  Spolupracujeme

  Sport & volný čas

  Odkazy