AIDT to je především slušnost a vzájemný respekt!

  Máme tu Nový rok a rád bych jménem AIDT Czech Republic všem čtenářům nejprve popřál vše nejlepší, hodně zdraví, vždy dobrý dolet a pohodu na cestách! Loňský rok byl pro nás rokem zrodu nebo chcete-li počátek sjednocení všech řidičů z povolání. V našich řadách jsou jak řidiči kamionů, tak i náklaďáků, autobusů či dodávek, neboť každý náklad či pasažéry je nutno někam přepravit a tedy, všichni jsme řidiči, kteří musí táhnout za jeden provaz, chceme-li dosáhnout pozitivních změn nutných k výkonu svého povolání.

  Prázdninové zákazy jízd, nedostatek parkovacích míst se sociálním zázemím, časová vytíženost – zejména dodávkáři jsou často využíváni k takřka nonstop jízdám napříč Evropou, neboť jejich kontrola kontrolními orgány je prakticky nulová a dá se snadno obejít, tudíž tzv. expresní zásilky jsou tedy nakládány hlavně na jejich bedra. Co se týče řidičů autobusů, jejich finanční ohodnocení je doslova žalostné když uvážíte míru zodpovědnosti za náklad, v tomto případě pasažéry a tedy lidské životy. Mnozí z nás potřebují k výkonu své profese nutná zdravotní vyšetření včetně psychologického, absolvujeme pravidelná školení a oproti tomu tzv. neprofesionální řidiči si jedenkráte zaplatí autoškolu, dále nejsou povinováni žádným pravidelným školením či kontrolami vyjma těch běžných silničních a mnohdy svojí riskantní nebo až agresivní jízdou ohrožují ostatní účastníky silničního provozu, v jejich rukou stává se pak vozidlo doslova nabitou zbraní a výsledky pak můžeme vidět v televizním zpravodajství či mainstreamových médiích. Je toho skutečně mnoho, co je potřeba změnit a zároveň tak i přispět k větší bezpečnosti na cestách. Každý z nás pro to musí něco udělat, především začít sám u sebe, položit si otázku zda a čím mohu přispět k lepšímu. Vzájemná úcta, respekt a slušnost je to, co mnohým z nás chybí. Jsme jenom lidé, ti jak známo dělají chyby, mnohdy reagujeme podrážděně na podněty zvenčí, myšku oplácíme myškou, vulgární gesta či uražená zrcátka nejsou dnes již žádnou vyjímkou a přitom by stačilo tak málo. Být k sobě slušní, za případnou chybu se umět druhému omluvit, ale i poděkovat za případnou laskavost či vstřícné gesto. To vše a nejen to bychom rádi změnili k lepšímu a věřte, že uděláme maximum abychom toho dosáhli. Nechceme být těmi, kteří na silnicích překáží, ale těmi kdož vezou do supermarketu čerstvé pečivo, akční zboží z letáku, zásilku z e-shopu či někoho za prací nebo domů za rodinou.

  Velice si proto vážíme podpory z řad občanů, kteří nás přišli podpořit na zatím dvě uskutečněné demonstrace v Brně či v Praze a budeme rádi, když se v hojném počtu sejdeme i na té třetí. Ta se bude konat v únoru a přijedou nás podpořit i kolegové z Německa. Dne 25.02.2015 vzniklo naše sdružení a proto únorová demonstrace bude zároveň oslavou našeho ročního působení. Přesné datum konání, jakož i místo a čas bude již brzy zveřejněno, ať už prostřednictvím našeho webu www.aidt.cz, tak na stránkách facebooku. Tímto vás srdečně zveme, opět se můžete těšit na plamenný projev našeho tiskového mluvčího Adriána Lahody, který v podstatě jako jeden z prvních stál u zrodu AIDT Czech Republic a jemuž za mnohé vděčíme. Jeho projevy jsou vždy věcné, impulsivní a publikum je vždy odmění bouřlivým potleskem. Jemu i našemu předsedovi Jiřímu Holánkovi se sluší poděkovat za jejich dosavadní práci a především za to, že i přes neustálý boj s větrnými mlýny nezapomínají i na oblast sociální, kdy stát v podstatě selhává a je tedy potřeba podat pomocnou ruku těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. V tomto směru byla navázána úzká spolupráce s Domovem Laguna v obci Psáry, který již skoro 45 let nabízí dětem, mládeži i dospělým lidem s mentální retardací nejen profesionální speciálně pedagogickou péči, výchovu a vzdělávání, ale také normální lidský přístup a podmínky ke spokojenému životu. Dále pak s Nadačním fondem Šťastná hvězda, jehož hlavní náplní je především materiální hmotná pomoc dětským pacientům, jejich rodinám a zdravotně handicapovaným mladistvým, tento Nadační fond působí prakticky ve všech regionech České republiky. Za tímto účelem byl činností v oblasti charitativních záležitostí pověřen člověk s bohatými zkušenostmi, s velkým srdcem a je nám ctí, mít jej v našich řadách. Chcete-li nám v tomto pomoci, můžete naše snažení podpořit koupí samolepek, triček či mikin v našem e-shopu. Veškerý výtěžek z prodeje putuje na výše zmíněné charitativní projekty, bližší informace o tom kdy, kolik peněz a kam putovalo či jiných formách pomoci naleznete na fb stránce Aidt – Kamioňáci pomáhají dětem, kde se může každý člověk dobré vůle aktivně zapojit do našich projektů a to i přesto, že není členem AIDT Czech Republic. Závěrem bych vám rád popřál, ať tento rok je pro vás lepší než ten minulý a na svých cestách potkáváte více ohleduplných a slušných řidičů, kteří stejně jako vy chtějí ve zdraví a bez úhony dojet do cíle.

  Daniel Kaftan (leden 2016)

  Přihláška Zo OSD A.I.D.T.

  Pomáháme

  Podporujeme

  Sociální sítě

     Zo OSD A.I.D.T. na FB stránkách

     Zo OSD A.I.D.T. na Instagramu

    Zo OSD A.I.D.T. na Twitteru

    ZoOSD AidT - Veřejná FB skupina

    AidT Germany - FB INFO

  Jsme Zo OSD A.I.D.T.

  Výhody členství

  Spolupracujeme

  Sport & volný čas

  Odkazy